[novinky]

MOBILNÁ APLIKÁCIA
[Android app] [Apple app] Aplikácia Gaudeamus Guide je mobilným sprievodcom veľtrhom Gaudeamus. Vo svojom mobile máte aktuálne informácie o veľtrhu, dopravné odporúčania pre cestu na veľtrh, informácie o vystavovateľoch, sprievodných programoch, interaktívny program prednášok, plánik výstaviska i pavilónu a ďalšie.

TESTOVACIE CENTRUM
Súčasťou poradenského servisu bude aj testovacie centrum, ktoré pomôže nerozhodnutým študentom určiť, na ktorý študijný program majú najvhodnejšie predpoklady. V testovacom centre bude študentom k dispozícii elektronický test "Na čo sa hodíš", na základe ktorého získajú študenti predstavu o tom, na ktoré študijné programy majú predpoklady. Testovacie centrum bude súčasťou poradenského servisu v pavilóne G.

KARIÉROVÉ PORADENSTVO
Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku, pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby povolania a rozvoji ich kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života. Kariérové poradenstvo bude študentom k dispozícii priamo v pavilóne G u prednáškovej sály.
Pre študentov sú pripravené:
  • Workshopy na zaujímavé témy
  • Individuálne konzultácie s kariérnymi poradcami
  • Prednášky o kariérnom poradenstvu

PORADENSKÉ CENTRUM PRO ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ
Tím poradenského centra je zložený z absolventov a študentov britských univerzít, ktorí svoje skúsenosti chcú odovzdávať ďalej a uľahčovať tak prijímacie konanie a štúdium na zahraničných univerzitách ďalšom nadšeným a nádejným študentom zo Slovenskej republiky. UniLink ponúka štúdium na viac ako 50 britských partnerských univerzitách!

PRE MÉDIA
[kontakt]
  • E-mail: info@gaudeamus-sk.sk
  • Telefon: +420 545 176 136
  • Mobil: +420 777 278 051
  • Korespondenční adresa: MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno, Česká republika